Obklad podkroví

Navrženo pro Vaši bezpečnost a pohodlí

Výhody systému obkladů podkroví Norgips:

 • rychlá montáž
 • požární bezpečnost
 • akustický komfort
 • bezpečnost při užívání
 • dlouhá životnost
 • velmi estetický vzhled
 • nízká hmotnost.

Jak správně zvolit obklad podkroví a spočítat náklady

Při realizaci stavby je vhodné používat ověřená řešení, která splní investorovy požadavky a budou v souladu s právními předpisy týkajícími se užívání daných prostor. Zvláštním případem jsou půdní prostory používané pro bydlení nebo jako kanceláře, kde je nutné splnit předepsané požadavky na požární bezpečnost (EI 30/EI 60). Důležitým faktorem je také akustický komfort prostor. Velkou výhodou je možnost libovolně upravit tvar povrchu pomocí sádrokartonových desek. Díky tomu lze realizovat originální interiérová řešení, spojovat šikminy, stropy a stěny se zachováním nejvyšších technických požadavků.

Řešení s použitím obkladů podkroví NORGIPS s opláštěním ze sádrokartonových desek poskytují potřebné technické parametry, jako je třída požární odolnosti (na úrovni až EI/REI 60), tloušťka konstrukce (v rozmezí 28 – 300 mm), odpovídající nosnost a další. Níže je nástroj pro výběr vhodného řešení podle požadovaných parametrů.

Fáze montáže

Fáze realizace obkladu podkroví na profilech CD 60 a přímých závěsech typu ES nebo krokvových závěsech typu L s jednovrstvým opláštěním.
(Vyznačení součástí konstrukce včetně montáže závěsů)

1 1

Vyznačení linie obkladu podkroví.

Prvním úkonem je vyznačení linie obkladu podkroví. K tomu můžeme použít laserovou vodováhu. Průběh obložení vyznačíme na štítových stěnách a půdních nadezdívkách.

Vyznačení linie obkladu podkroví.
Přilepení těsnící pásky pod profily UD 30.

Pod profily UD 30 přilepíme těsnící pásku, která podstatně zvýší neprůzvučnost realizovaného obkladu.

Přilepení těsnící pásky pod profily UD 30.
Montáž profilů UD 30.

Profily přikládáme na vyznačené místo a připevňujeme je ke stěnám hmoždinkami nebo šrouby s roztečí 80 cm.

Montáž profilů UD 30.
Označení míst pro montáž přímých závěsů typu ES nebo krokvových závěsů typu L – montáž sádrokartonových desek rovnoběžně s krokvemi.

Pak na krokvích a hambalcích vyznačíme místa pro montáž přímých závěsů typu ES nebo krokvových závěsů typu L. Pokud chceme montovat desky kolmo ke konstrukci obkladu z profilů CD 60, nesmí být maximální osová vzdálenost mezi závěsy větší než 50 cm.

Označení míst pro montáž přímých závěsů typu ES nebo krokvových závěsů typu L – montáž sádrokartonových desek rovnoběžně s krokvemi.
Označení míst pro montáž přímých závěsů typu ES nebo krokvových závěsů typu L – montáž sádrokartonových desek kolmo na krokve.

Při rovnoběžné montáži sádrokartonových desek nesmí být tato vzdálenost větší než 40 cm. 

Označení míst pro montáž přímých závěsů typu ES nebo krokvových závěsů typu L – montáž sádrokartonových desek kolmo na krokve.
Označení míst pro montáž krajních přímých závěsů typu ES nebo krokvových závěsů typu L

Vzdálenost krajních závěsů od stěny může být max. 50 cm.

Označení míst pro montáž krajních přímých závěsů typu ES nebo krokvových závěsů typu L
Pravidla pro výběr závěsů

Typ a druh odpovídajícího závěsu volíme podle výšky, o jakou má být snížena konstrukce obkladu podkroví od střešní konstrukce.

V následující tabulce jsou uvedeny maximální vzdálenosti konstrukce obkladu od střešní konstrukce pro jednotlivé typy závěsů.

Typ a druh závěsu

Krokvový L - 180

Krokvový L - 270

Krokvový L – 350

Akustický přímý ES plus 60/60

Akustický přímý ES plus 60/120

Přímý ES 60/75

Přímý ES 60/125

Max. vzdálenost mezi střešní konstrukcí a konstrukcí obkladu

15 cm

20 cm

30 cm

6 cm

120 cm

6 cm

12 cm

Pravidla pro výběr závěsů
Montáž přímých závěsů typu ES nebo akustických přímých závěsů typu ES Plus

Na vyznačených místech přišroubujte k čelům krokví závěsy ES nebo ES Plus pomocí dvou vrutů do dřeva min. ɸ 3,5 mm x 35 mm. Délka ramen závěsů je 60 mm až 125 mm.

Montáž přímých závěsů typu ES nebo akustických přímých závěsů typu ES Plus
Montáž krokvových závěsů typu L (zaoblených)

Krokvové závěsy typu L „zaoblené” přišroubujete na vyznačených místech do boku krokví pomocí dvou vrutů do dřeva min. ɸ 3,5 mm x 35 mm. Tyto závěsy je nutné přišroubovat přesně podle vyznačené roviny obkladu. Použitím krokvových závěsů L-350 lze konstrukci snížit až o 30 cm a vyplnit ji dodatečnou vrstvou izolačního materiálu.

Montáž krokvových závěsů typu L (zaoblených)
Vložení minerální vlny

Tepelná izolace se vkládá mezi prvky střešní konstrukce a do prostoru mezi střešní konstrukcí a budoucí konstrukcí obkladu. Montáž tepelné izolace ve vrstvách zvyšuje tepelně izolační vlastnosti střechy a významně snižuje tepelné ztráty tepelnými mosty vznikajícími na krokvích a dalších prvcích dřevěné konstrukce.

Vložení minerální vlny
Připevnění profilů CD 60 k přímým závěsům typu ES

Konstrukci obkladu zhotovíme z profilů CD 60. Při použití přímých závěsů typu ES vložíme profily CD 60 mezi ramena závěsů a zasuneme je do profilů UD 30.

Po srovnání profilů do roviny je připevníme k ramenům závěsů pomocí samořezných šroubů do plechu ɸ 3,5 mm x 9,5 mm. Použijeme 2 ks na každé straně spoje. U naší konstrukce budeme sádrokartonové desky připevňovat kolmo k profilům, proto nebude rozteč mezi profily CD 60 větší než 50 cm.

Připevnění profilů CD 60 k přímým závěsům typu ES
Připevnění profilů CD 60 ke krokvovým závěsům typu L

Při použití krokvových závěsů typu L „zaoblených” nacvakneme profily závěsy, které jsme si předem srovnali do roviny, a zasuneme je do profilů UD 30.

Připevnění profilů CD 60 ke krokvovým závěsům typu L
Prodlužování profilů CD 60

Profily CD 60 můžeme prodlužovat pomocí podélných spojek. Podélnou spojku zasuneme do konců spojovaných profilů a pak je spojíme pomocí samořezných šroubů do plechu ɸ 3,5 mm x 9,5 mm. Použijeme 2 ks na každé straně spojovaných profilů. Pokud jsou prodlužovány profily v sousedních řadách, musí být jejich spoje vzájemně posunuty minimálně o 100 cm.

Prodlužování profilů CD 60
Montáž profilu Flex

V místě styku šikmé plochy obkladu s jeho vodorovnou částí se krajní profily umisťují vedle sebe. Zde pak namontujeme pružný profil Flex, který tento spoj zpevní a zabrání tak vzniku prasklin v místě styku těchto ploch. Profil přišroubujeme montážně pomocí samořezných šroubů do plechu ɸ 3,5 mm x 9,5 mm, které pak později při montáži desky odšroubujeme.

Montáž profilu Flex
Montáž parozábrany

Po srovnání konstrukce do roviny připevníme k profilům parozábranu pomocí oboustranné lepicí pásky. Spoje fólie utěsníme k tomu určenými páskami.

Montáž parozábrany
Montáž sádrokartonových desek – uspořádání desek

Upravíme velikost sádrokartonových desek. Minimální tloušťka desek pro montáž v podkroví je 12,5 mm. Desky přišroubujeme kolmo k profilům tak, aby byly jejich kratší okraje na profilech. Přišroubujeme je pouze k profilům CD 60 a profilům Flex.

Desky v sousedním pásu se musí připevnit tak, aby spoje mezi kratšími okraji byly vzájemně posunuty minimálně o 40 cm.

Montáž sádrokartonových desek – uspořádání desek
Montáž sádrokartonových desek – srážení kratších okrajů desek

Kratší okraje sádrokartonových desek, které se vzájemně stýkají, musí být sraženy v úhlu cca 45o na 2/3 tloušťky desky.

Montáž sádrokartonových desek – srážení kratších okrajů desek
Montáž sádrokartonových desek – rozteče a druhy šroubů do plechu

Maximální vzdálenost mezi šrouby do plechu nesmí přesáhnout 17 cm a jejich délka musí být o 10 mm větší než celková tloušťka připevňovaných desek. U sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm používáme šrouby do plechu ɸ 3,5 mm x 25 mm.

Montáž sádrokartonových desek – rozteče a druhy šroubů do plechu
Stěrkování plochých spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – nanesení konstrukčního tmelu

Na spoje desek naneseme konstrukční tmel Norgips v šířce cca 10 cm. Jakmile vrstva zaschne, znovu přestěrkujeme spoj a otvory, kde jsou použity šrouby pro připevnění desek.

Potom na spoje naneseme finální vrstvu stěrkovací hmoty Norgips v šířce cca 20-25 cm a přestěrkujeme otvory po šroubech. Jakmile hmota zaschne, obrousíme její přebytek tak, aby vznikla rovná a hladká plocha.

Stěrkování plochých spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – nanesení konstrukčního tmelu
Stěrkování plochých spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – vtlačení výztužné pásky

Potom vtlačíme výztužnou pásku z papíru nebo skelného vlákna.

Stěrkování plochých spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – vtlačení výztužné pásky
Stěrkování plochých spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – nanesení druhé vrstvy konstrukčního tmelu a přestěrkování otvorů po šroubech

Jakmile vrstva zaschne, znovu přestěrkujeme spoj a otvory, kde jsou použity šrouby pro připevnění desek.

Stěrkování plochých spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – nanesení druhé vrstvy konstrukčního tmelu a přestěrkování otvorů po šroubech
Stěrkování sražených spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – penetrace

Sražené spoje navlhčíme vodou a vyplníme konstrukčním tmelem Norgips.

Stěrkování sražených spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – penetrace
Stěrkování sražených spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – nanesení druhé vrstvy konstrukčního tmelu a vtlačení výztužné pásky

Jakmile vrstva zaschne, naneseme další stěrkovací hmoty a potom vtlačíme výztužnou pásku z papíru nebo skelného vlákna.

Stěrkování sražených spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1 – nanesení druhé vrstvy konstrukčního tmelu a vtlačení výztužné pásky
Stěrkování sražených spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1- nanesení konstrukčního tmelu

Tímto způsobem vytvoříme konstrukční vrstvu spojů na úrovni stěrkování Q1.

Stěrkování sražených spojů sádrokartonových desek na úroveň Q1- nanesení konstrukčního tmelu
Stěrkování spojů sádrokartonových desek na úroveň Q2 - nanesení finální vrstvy stěrkovací hmoty na spoje a přestěrkování otvorů po šroubech

Úroveň označovaná jako Q2 je standardní, protože splňuje nejčastější požadavky na vzhled povrchu ze sádrokartonových desek.

Stěrkování spojů sádrokartonových desek na úroveň Q2 - nanesení finální vrstvy stěrkovací hmoty na spoje a přestěrkování otvorů po šroubech
Stěrkování povrchu sádrokartonových desek na úroveň Q3 – celoplošné nanesení tenké vrstvy finální stěrkovací hmoty

Pro dosažení zcela homogenního povrchu, naneseme na celou plochu desek tenkou vrstvu finální stěrkovací hmoty Norgips. Jakmile hmota zaschne, plochu obrousíme až do dosažení rovného a hladkého povrchu. Tato úroveň stěrkování je označována jako Q3.

Stěrkování povrchu sádrokartonových desek na úroveň Q3 – celoplošné nanesení tenké vrstvy finální stěrkovací hmoty
Konečný výsledek

S technologií firmy Norgips zhotovíte obklady podkroví snadno a rychle. Jejich hladký a estetický povrch zajišťuje vysokou neprůzvučnost a požární bezpečnost.

Konečný výsledek
Zástavba podkroví na profilech CD60 a přímých závěsech / plochých typu L a jednovrstvým obložením
NORGIPS Q GKB 12,5 mm typ A
Sádrokartonová deska standardní
NORGIPS S GKB 12,5 mm typ A
Sádrokartonová deska standardní
NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF
Sádrokartonová deska protipožární
NORGIPS S GKF 15 mm typ DF
Sádrokartonová deska protipožární
NORGIPS Q GKBI 12,5 mm typ H2
Sádrokartonová deska se sníženou absorbcí vody
NORGIPS S GKBI 12,5 mm typ H2
Sádrokartonová deska se sníženou absorbcí vody
NORGIPS S GKFI 12,5 mm typ DFH2
Sádrokartonová deska protipožární impregnovaná
NORGIPS S GKFI 15 mm typ DFH2
Sádrokartonová deska protipožární impregnovaná
Šrouby do plechu 3,5 x 25 mm
Fosfátované šrouby do plechu pro uchycení sádrokartono…
Šrouby do plechu 3,5 x 35 mm
Fosfátované šrouby do plechu pro uchycení sádrokartono…
Šrouby do plechu 3,5 x 45 mm
Fosfátované šrouby do plechu pro uchycení sádrokartono…
Šrouby do plechu v menším balení 3,5 x 25 mm
Fosfátované šrouby do plechu pro uchycení sádrokartono…
Šrouby do plechu v menším balení 3,5 x 35 mm
Fosfátované šrouby do plechu pro uchycení sádrokartono…
Šrouby do plechu v menším balení 3,5 x 45 mm
Fosfátované šrouby do plechu pro uchycení sádrokartono…
Vruty do dřeva 3,5 x 25 mm
Fosfátované vruty pro uchycení sádrokartonových desek …
Vruty do dřeva 3,5 x 35 mm
Fosfátované vruty pro uchycení sádrokartonových desek …
Vruty do dřeva v menším balení 3,5 x 25 mm
Fosfátované vruty pro uchycení sádrokartonových desek …
Vruty do dřeva v menším balení 3,5 x 35 mm
Fosfátované vruty pro uchycení sádrokartonových desek …
Samořezně šrouby do plechu 3,5 x 25 mm
Fosfátované šrouby do plechu se samořezným hrotem
Samořezně šrouby do plechu 3,5 x 35 mm
Fosfátované šrouby do plechu se samořezným hrotem
Samořezné šrouby do plechu pro spojování profilů 3,5 x 9,5 mm
Fosfátované šrouby do plechu se samořezným hrotem
Samořezné šrouby do plechu v menším balení 3,5 x 25 mm
Fosfátované šrouby do plechu se samořezným hrotem
Samořezné šrouby do plechu v menším balení 3,5 x 35 mm
Fosfátované šrouby do plechu se samořezným hrotem
Samořezné šrouby do plechu pro spojování profilů v menším balení 3,5 x 9,5 mm
Fosfátované šrouby do plechu se samořezným hrotem
NORGIPS Strong Filler Novinka
Tmel pro tmelení spojů sádrokartonových desek bez použití p&a…
NORGIPS Start & Finish
Hotová dvoufunční stěrkovací hmota pro tmelení spár s&…
NORGIPS Extra Finish
Hotová finální stěrkovací hmota pro tmelení spá…
NORGIPS Start
Sádrokartonový tmel pro stěrkování spojů sádrokartonov…
Úrovně sádrového stěrkování konstrukcí ze sádrokartonových …
23.06.2021

Jsou definovány čtyři úrovně stěrkování povrchů ze sádrokartonových desek – Q1, Q2, Q3 a Q4. Odpovídající úroveň stěrkování je volena podle požadavků investora na kvalitu (míru hladkosti) povrchu, účel místnosti a povrchovou úpravy (keramické obklad…

Více
Jak zateplit stavbu bez výměny fasády?
23.06.2021

Při realizaci obkladu podkroví je potřeba učinit řadu rozhodnutí, která ovlivní budoucí užívání…

Více
Dobré a spolehlivé systémy na dlouhá léta
výřez stavby v Markach (PL)
Prohlédnout
Kvalitní podkroví je naší specializací
výřez stavby v Markach (PL)
Prohlédnout
Hezké interiéry ložnic
Hotel Crystal Mountain Wisła (PL)
Prohlédnout
Dobré a spolehlivé systémy na dlouhá léta
výřez stavby v Markach (PL)
Kvalitní podkroví je naší specializací
výřez stavby v Markach (PL)
Hezké interiéry ložnic
Hotel Crystal Mountain Wisła (PL)
Odeslat zprávu

Vážení uživatelé,
bezpečnost osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto Vám předkládáme informace o osobních údajích, které zpracováváme. Správcem osobních údajů je společnost Norgips Sp. z o.o. se sídlem ul. Racławicka 93, 02-634 Varšava. Vaše údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení Vašeho požadavku.
Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajůpodmínky služby Google.

Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

 • technické dokumentace výrobků a řešení
 • kalkulace spotřeby materiálu
 • souhrnného seznamu výrobků
 • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru