Úrovně sádrového stěrkování konstrukcí ze sádrokartonových desek
rady

Úrovně sádrového stěrkování konstrukcí ze sádrokartonových desek

Jsou definovány čtyři úrovně stěrkování povrchů ze sádrokartonových desek – Q1, Q2, Q3 a Q4. Odpovídající úroveň stěrkování je volena podle požadavků investora na kvalitu (míru hladkosti) povrchu, účel místnosti a povrchovou úpravy (keramické obklady, tapety, matné tenkovrstvé nátěry apod.)

 1. Úroveň sádrového stěrkování PSG 1 [Quality Level 1 (Q1)] Tato úroveň stěrkování se týká povrchů ze sádrokartonových desek bez zvláštních požadavků na vzhled (např. podklad pod keramické obklady). Stačí provést základní stěrkování, které zahrnuje:
  • stěrkování spojů sádrokartonových desek

  • překrytí viditelných částí upevňovacích prvků stěrkovací hmotou. Stěrkování na této základní úrovni počítá s nalepením výztužné pásky ze skelného vlákna (samolepicí síťka) na okraje desek, která se přestěrkuje jednou nebo dvěma vrstvami systémového konstrukčního tmelu

 2. Úroveň sádrového stěrkování PSG 2 [Quality Level 2 (Q2)] Stěrkování konstrukcí ze sádrokartonových desek na této úrovni, které se označuje také jako standardní stěrkování, splňuje běžné požadavky na vzhled povrchu stěn a stropů. Zhotovitel systému suché výstavby, který provádí práce na úrovni sádrového stěrkování PSG 2, také vyrovnává a vyhlazuje spoje, aby spolu se sádrokartonovou deskouvznikl homogenní povrch. Toto vyrovnání se týká také montážních prvků, vnitřních a vnějších rohů a spojů. Stěrkování na úrovni PSG 2 zahrnuje:

  • základní stěrkování PSG 1

  • opakované stěrkování systémovými stěrkovacími hmotami: konstrukčním tmelem, pokud je to potřeba, a finální hmotou – pro dosažení plynulého přechodu povrchu spoje a sádrokartonové desky. Není přípustné ponechat lokální prohlubně a škrábance po použitém nářadí. Pokud je to nutné, je potřeba přestěrkované plochy přebrousit

  • Takto připravený povrch je připraven pro následné tapetování, malování strukturními barvami a běžnými matnými barvami, emulzními a akrylátovými barvami nanášenými válečky nebo štětci a aplikaci dekorativní omítky.

 3. Úroveň sádrového stěrkování PSG 3 [Quality Level 3 (Q3)] V případě vyšších požadavků na vzhled stěrkovaného povrchu, je nutné provést další práce, které přesahují základní a standardní stěrkování. Stěrkování na úrovni PSG 3 obsahuje:

  • standardní stěrkování PSG 2

  • stěrkování celé plochy konstrukce (spojů a povrchu sádrokartonové desky) systémovými hmotami, stěrkovacími hmotami nebo systémovými vyrovnávacími hmotami, které slouží k vyrovnání povrchů, uzavření mikropórů a sjednocení textury a savosti těchto povrchů. Tloušťka nanášené vrstvy je malá a obvykle nepřesahuje 1 mm.

   Takto připravený povrch je vhodný pro:

  • lepení tenkých tapet s jemnou strukturou,

  • aplikaci polomatných a lesklých nátěrů,

  • omítky se zrnitostí menší než 1 mm pod podmínkou, že výrobce omítky povoluje takový podklad.

 4. Úroveň sádrového stěrkování PSG 4 [Quality Level 4 (Q4)] Pro splnění nejvyšších požadavků na estetický vzhled stěrkovaných povrchů konstrukcí ze sádrokartonových desek jsou celoplošně aplikovány tenkovrstvé sádrové omítky. Úroveň sádrového stěrkování PSG 4 spočívá v tom, že je na celou plochu konstrukce ručně nebo strojně nanášená tenkovrstvá omítka nebo speciální sádrová stěrkovací hmota pro hladkou úpravu (tloušťka vrstvy do 3 mm). Kromě vyhlazení je často nutné celou nanesenou vrstvu také vyleštit. Takto připravený povrch je vhodný k lepení hladkých nebo strukturálních lesklých tapet, např. samolepicích kovových nebo vinylových fólií, zhotovení lesklých nátěrů a leštěných povrchů z alabastrové sádry imitující mramor.

NORGIPS Start & Finish
Hotová dvoufunční stěrkovací hmota pro tmelení spár s&…
NORGIPS Start
Sádrokartonový tmel pro stěrkování spojů sádrokartonov…
NORGIPS Extra Finish
Hotová finální stěrkovací hmota pro tmelení spá…
Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

 • technické dokumentace výrobků a řešení
 • kalkulace spotřeby materiálu
 • souhrnného seznamu výrobků
 • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru