Požární klasifikace

Seznamte se stanovenou požární klasifikací jednotlivých systémů Norgips. V dokumentaci o požární klasifikaci jsou uvedeny technické specifikace posuzovaných systémů (jak jsou sestaveny a jaké výrobky jsou jejich součástí) a informace o stanovené třídě požární odolnosti.

nahoru