Prohlášení o vlastnostech

Prohlédněte si prohlášení o vlastnostech našich výrobků. Naleznete v nich informace o třídě reakce na oheň, pevnosti spoje ve smyku, propustnosti vodní páry, pevnosti v ohybu, odolnosti proti nárazu, neprůzvučnosti, zvukové pohltivosti nebo tepelném odporu výrobku.

nahoru