NORGIPS Start & Finish
Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla

NORGIPS Start & Finish

Paruoštas naudoti dviejų funkcijų glaistas, skirtas sujungti gipso kartono plokščių siūles ir glaistyti visą mineralinio paviršiaus plotą

Popis

Hotová dvoufunkční stěrkovací hmota Start & Finish je výrobek nejvyšší kvality určený pro stěrkování spojů sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky a pro stěrkování jiných minerálních podkladů za účelem dosažení ideálně hladkých a rovných ploch ve vnitřním prostředí. Jedná se o dvoufunkční hmotu určenou ke zhotovení všech vrstev spár na spojích sádrokartonových desek (Q1 – konstrukční, Q2 – finální, Q3 a Q4 – celoplošná tenkovrstvá finální úprava). Vyznačuje se dokonalou přilnavostí a o 35 % vyšší vydatností. Díky její konzistenci je nanášení snadné i na svislé a vodorovné plochy. Hmotu lze nanášet ručně i strojově ve vrstvách o tloušťce do 3 mm. Po vyschnutí se snadno brousí a dále zpracovává. Vyhovuje požadavkům normy EN 13963.

Použití:
 • Základní tmelení spojů hran SDK s použitím pásky (Q1)
 • Finální tmelení spojů hran SDK (Q2)
 • Celoplošné tenkovrstvé stěrkování ploch SDK (Q3, Q4)
 • Celoplošné tenkovrstvé stěrkování ploch minerálních podkladů
 • Vyrovnávání úbytků ploch minerálních podkladů
 • Fixování rhů v systémech suche vystvaby
 • Tmelení viditelných fixačních a dokončovacích prvků
 • Stěrkování povrchů s nízkou přilnavostí
Výhody:
Výhody

Univerzální výrobek, který umožňuje provádět všechny etapy tmelení a stěrkování (Q1, Q2, Q3, Q4). Nahrazuje základní i finální tmel.

Výhody

Možnost použití jako finální hmoty i v protipožárních přepážkách (Q2, Q3, Q4)

Výhody

Dokonalá přílnavost

Výhody

Možnost použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně)

Výhody

Vysoká odolnost proti praskání

Výhody

Možnost mechanické aplikace

Technické parametry:

Typ

3A ve shodě s EN 13963:2014

Reakce na oheň

A2 – zcela nehořlavý

Mezní tloušťka

0-3 mm v jedne vrstvě

Teplota použití

Min. 10°C

Spotřeba

0,15 kg/m2 – tmelení spojů hran SDK Norgips s použitím pásky (Q1)
0,10 kg/m2 – tmelení spojů SDK Norgips (Q2)
1,1 kg/mm/m2 – celoplošné stěrkování povrchů (Q3, Q4)

Doba použitelnosti

12 měsíců

Balení

Kbelíky: 3,7 kg (18 nebo 48 ks na paletě), 20 kg (8 nebo 32 ks na paletě)

Rozměry a balení:
Balení
Množství na paletě [ks]
Množství na paletě [kg]*
3,7
18
66,6
3,7
48
177,6
20
8
160
20
33
660

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musi být pevný, suchý, odmaštěný, odprášený.V případě nanášení na povrchy s nízkou přilnavostí (olejové barvy) je nutné nejdříve povrch zmatnit (např. smirkovým papírem a posléze odprašit). Vysoce nasákavé a nestabilní podkłady je nutné předem penetrovat hloubkovou penetrací.

PŘÍPRAVA HMOTY

Před nanášením hmoty je nutné ji promíchat ručně nebo mechanicky nízkootáčkovým míchadlem. V případě mechanického nanášení hmoty je možné ji zředit na požadovanou konzistenci pomocí dodávání čisté vody dávkách
do 250 ml. Po každém dodání vody je nutné hmotu promíchat. Pro nanášení je nutno používat čisté nářadí.

NANÁŠENÍ HMOTY

Hmotu je možné nanášet jak ručně, tak i mechanicky. Maximální tloušťka hmoty v jedne vrstvě nesmí překročit 3 mm.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

 • Uchovávejte v zavřeném obalu v teplotách od +1°C do +35°C, nevystavujte nebezpečí zmrznutí ani přímému slunečnímu svitu. V případě promrznutí hmoty je možné výrobek pomalu rozmrazit při pokojové teplotě.
 • Doba vysychání hmoty je závislá na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu (obecně do 12 hodin).

Stáhnout Do složky
Prohlášení o vlastnostech Prohlášení o vlastnostech č. 05/N/2017 ze dne 10.05.2017 - Stěrkovací hmota Norgips Start & Finish

Stáhnout Do složky
Technický list Norgips Start & Finish
NORGIPS Extra Finish
Hotová finální stěrkovací hmota pro tmelení spá…
NORGIPS Start
Sádrokartonový tmel pro stěrkování spojů sádrokartonov…
NORGIPS Strong Filler Novinka
Tmel pro tmelení spojů sádrokartonových desek bez použití p&a…
Hotový tmel Norgips Start&Finish - recenze
Jak použít hotový tmel Norgips Start&Finish
Nový tmel Norgips Start&Finish
Jak používat aplikátor pro vkládání pásky
Úrovně sádrového stěrkování konstrukcí ze sádrokartonových …
23.06.2021

Jsou definovány čtyři úrovně stěrkování povrchů ze sádrokartonových desek – Q1, Q2, Q3 a Q4. Odpovídající úroveň stěrkování je volena podle požadavků investora na kvalitu (míru hladkosti) povrchu, účel místnosti a povrchovou úpravy (keramické obklad…

Více
Školení pro realizátory
22.03.2022

V březnu 2022, ve spolupráci s jedním z našich distributorů, jsme uspořádali školení v oblasti suché výstavby. Vedl je technický poradce naší firmy. Pozvaní profesionálové se seznámili s celkovou nabídkou výrobků a doporučených řešení doporučovaných…

Více
Odeslat zprávu

Vážení uživatelé,
bezpečnost osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto Vám předkládáme informace o osobních údajích, které zpracováváme. Správcem osobních údajů je společnost Norgips Sp. z o.o. se sídlem ul. Racławicka 93, 02-634 Varšava. Vaše údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení Vašeho požadavku.
Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

 • technické dokumentace výrobků a řešení
 • kalkulace spotřeby materiálu
 • souhrnného seznamu výrobků
 • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru