Ticho a komfortTicho a komfort

Co je neprůzvučnost

a proč je vhodné ji zajistit?

Neprůzvučnost je vlastnost, která přímo ovlivňuje kvalitu života. Možnost odizolovat se od nežádoucího hluku poskytuje členům domácnosti klid a soukromí a snižuje nebezpečí sousedských svárů. Aby byla domácnost pro nás útočištěm, měly by stěny efektivně snižovat hluk mezi jednotlivými místnostmi.

Ochrana před hlukem

Hlasitost se měří v decibelech (dB). Například 38 dB je hladina hluku, která odpovídá hlučnosti zapnutého vysavače.

Schopnost konstrukce (stěny, stropu, podlahy) tlumit zvuk je označována jako neprůzvučnost. Vyjadřuje se také v decibelech, hlavně pomocí součinitelů RW, RA,1, RA,2, R’A,1 a R’A,2. Vyšší neprůzvučnost stěn znamená méně nežádoucích zvuků v interiéru. Je dobré vědět, že snížení úrovně hluku o 2 až 3 decibely je pro lidské ucho jen obtížně zaznamenatelné. Ovšem ztlumení hlasitosti o 6 až 7 decibelů budou již naše uši vnímat jako snížení hluku o polovinu. Pokud se útlum konstrukce zvýší o 20 dB (např. ze 49 dB na 69 dB), akustický komfort se zvýší velmi výrazně.

Norgips má v nabídce řešení, která umožní efektivně tlumit hluk z vnějšku, mezi poschodími a místnostmi uvnitř stavby Nabízené systémy jsou rozděleny do tří kategorií:

  • Rw do 49 dB
  • Rw od 50 dB do 59 dB
  • Rw od 60 dB do 72 dB

Pokud se útlum konstrukce zvýší o 20 dB (např. ze 49 dB na 69 dB), akustický komfort se zvýší velmi výrazně.

Příčky a předsazené stěny Norgips splňují podmínky pro různé typy staveb. Požadavky na neprůzvučnost příček v obytných budovách jsou uvedeny v normě PN-B-02151-3:1999. Díky vysoké efektivitě odhlučnění místností a snadné montáži se jedná o nejrozšířenější způsob realizace vnitřních příček.

Nerušený klid

Rozlišujeme tyto druhy hluku:

  • Zvuk šířený vzduchem je hudba, kterou je slyšet přes stěnu, nebo pouliční hluk
  • Kročejové zvuky jsou kroky souseda z horního patra
  • Dozvuk je ozvěna v interiéru

Každý z těchto zvuků musí konstrukce tlumit požadovaným způsobem. Pro komplexní zajištění akustického komfortu je vhodné zvolit systémové řešení, které zajistí nerušený klid.

Za neprůzvučnost totiž odpovídají nejen použité druhy sádrokartonových desek, ale také těsnící pásky, správně zvolené profily, izolační materiály a precizně provedená montáž konstrukce.

Řešení pro náročné

Společnost Norgips má ve své nabídce sádrokartonové desky, které zajišťují mnohem lepší tlumení hluku než běžná řešení dostupná na trhu.

Seznamte se s deskami Acoustic Norgips!

Pro dosažení vysoké neprůzvučnosti se používá sádrokartonová deska Acoustic typ A, která slouží jako opláštění příček a předsazených stěn, zavěšených podhledů a obkladů podkroví. Pokud však potřebujete konstrukci, která bude kromě tlumení zvuku splňovat také požadavky na zvýšenou vlhkost, odolnost, tvrdost a protipožární vlastnosti, je vhodné zvolit desku Acoustic Super typu DFH2IR, která díky své vyšší hmotnosti a speciálním přísadám dosahuje lepších parametrů neprůzvučnosti.

Systémy Norgips jsou podrobovány četným laboratorním zkouškám, jejichž účelem je zajištění akustického komfortu za všech okolností.

Neprůzvučnost

RW – vážený index vlastní neprůzvučnosti

RA,1 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti

RA,2 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti

RA,1,R – návrhový index posouzení vlastní neprůzvučnosti RA,1

R’A,1 – index posouzení přibližné vlastní neprůzvučnosti R’

K – boční přenos zvuku

Všechny pojmy slovníku

Neprůzvučnost

Neprůzvučnost – schopnosti dělicí konstrukce zabránit přenosu hluku. U konstrukcí ze sádrokartonových desek je neprůzvučnost ztotožňována s ochranou proti zvuku šířícímu se vzduchem. Neprůzvučnost se vyjadřuje v decibelech [dB], hlavně pomocí ukazatelů RW, RA,1, RA,2, R’A,1 oraz R’A,2.

Základní požadavky na neprůzvučnost jsou uvedeny v normě PN-B 02151-3:1999. V současné době probíhají práce na zapsání nové verze normy - PN-B 02151-3:2015 do vyhlášky, kterou se stanoví technické podmínky, které musí splňovat budovy a jejich umístění.

RW – vážený index vlastní neprůzvučnosti

RW – vážený index vlastní neprůzvučnosti, vyjádřen v [dB]. Index se používá pro celkové posouzení stavební konstrukce a uplatňuje se ve většině zemí EU. Hodnota indexu se určuje laboratorní zkouškou stavební konstrukce. Hodnota odpovídá zvukovému kmitočtu 500 Hz na směrné křivce neprůzvučnosti dělicí konstrukce.

RA,1 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti

RA,1 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti s faktorem přizpůsobení spektru C (RA,1 = RW + C), vyjádřen v [dB]. Hodnota indexu se určuje laboratorní zkouškou stavební konstrukce. Index odpovídá neprůzvučnosti pro zvuk šířící se vzduchem na středních a vysokých kmitočtech, které jsou charakteristické mj. pro sousedský hluk. Index slouží hlavně pro posouzení neprůzvučnosti vnitřních stavebních konstrukcí.

RA,2 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti

RA,2 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti s faktorem přizpůsobení spektru Ctr (RA,1 = RW + Ctr), vyjádřen v [dB]. Hodnota indexu se určuje laboratorní zkouškou stavební konstrukce. Index odpovídá neprůzvučnosti pro zvuk na nízkých kmitočtech, které jsou charakteristické mj. pro venkovní hluk, např. silný pouliční hluk. Index slouží hlavně pro posouzení neprůzvučnosti obvodových konstrukcí.

RA,1,R – návrhový index posouzení vlastní neprůzvučnosti RA,1

Index se stanoví snížením indexu vlastní neprůzvučnosti RA,1 o korekci na nepřesnosti provedení (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Index slouží pro posouzení příček v rámci bytu v bytovém domě a pro odhad neprůzvučnosti R’.

R’A,1 – index posouzení přibližné vlastní neprůzvučnosti R’

R’A,1 – index posouzení přibližné vlastní neprůzvučnosti R’ s faktorem přizpůsobení spektru C. Index R’A,1 představuje neprůzvučnost pro zvuk šířící se vzduchem na středních a vysokých kmitočtech, která je dosažena za určitých podmínek použití. R’A,1 zohledňuje boční přenos zvuku K. Hodnota indexu se určuje in situ nebo odhadem výpočtovým postupem. Používá se pro posouzení neprůzvučnosti většiny vnitřních stavebních konstrukcí.

K – boční přenos zvuku

K – boční přenos zvuku, korekce zahrnující přenos zvuku sousedními stavebními konstrukcemi (stropem, bočními stěnami). Korekce K závisí na geometrii dělicí konstrukce, způsobu jejího napojení na další konstrukce a druhu sousedních stavebních konstrukcí. Výpočet bočního přenosu zvuku obvykle představuje složitý úkol, který je vhodné svěřit specialistovi v oboru akustiky.

Všechny pojmy slovníku
Zlepšení neprůzvučnosti s použitím desek Norgips Acoustic Super typu DFH2IR
Zvýšení neprůzvučnosti stěny - postup zástavby s použitím desek Norgips Acoustic typu A

Lepší odhlučnění s řešeními pro příčky a obklady podkroví –…
08.09.2022

Hybridní systémy Duo od Norgipsu jsou reakcí na stále větší informovanost lidí, kteří rekonstruují své byty nebo domy. Zvláštní pozornost je věnovaná dobrému odhlučnění interiérů. Všichni hledáme účinná a relativně levná řešení, která nám zajistí po…

Více
Jak tlumit hluk z jiných místností? Deska Acoustic Super DFH2IR – řeš…
23.06.2021

Použití desek Acoustic Super typu DFH2IR u systémů příček, předsazených stěn, zavěšených podhle…

Více
Odeslat zprávu

Vážení uživatelé,
bezpečnost osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto Vám předkládáme informace o osobních údajích, které zpracováváme. Správcem osobních údajů je společnost Norgips Sp. z o.o. se sídlem ul. Racławicka 93, 02-634 Varšava. Vaše údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení Vašeho požadavku.
Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajůpodmínky služby Google.

Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

  • technické dokumentace výrobků a řešení
  • kalkulace spotřeby materiálu
  • souhrnného seznamu výrobků
  • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru