Požární bezpečnostPožární bezpečnost

Protipožární konstrukce Norgips ochrání Váš dům

Pocit bezpečí je ta nejzákladnější potřeba všech lidí.

V místech, kde trávíme nejvíce času, tedy hlavně doma a v práci, se chceme cítit bezpečně a komfortně.

Požární odolnost

Každá součást stavby musí splňovat stanovené požadavky, aby v případě požáru ochránila obyvatele domu.

Podrobně jsou zkoumána tato kritéria:

  • R – únosnost a stabilita
  • E – celistvost
  • I – izolační schopnost

Čím déle zůstanou stavební konstrukce únosné a stabilní, celistvé a budou izolovat proti nadměrnému nahřívání, tím vyšší bude jejich požární odolnost. To v praxi znamená pomalejší šíření požáru. Třídy požární odolnosti jsou obvykle kombinací několika kritérií E a I nebo R, E a I, např. EI 15, EI 60, REI 180, kde číslo označuje čas v minutách.

Je dobré vědět, že konstrukce s vyšší třídou požární odolnosti současně lépe tlumí hluk a jsou odolnější proti poškození.

Přesná klasifikace usnadňuje volbu správného řešení. Dokumentace ke každému typu prvku obsahuje detailní informace o použitých materiálech.

Široký výběr protipožárních konstrukcí

Požární odolnost je pojem, který se vztahuje na celé stavební konstrukce, a nikoliv jen na sádrokartonové desky.

Pro dosažení odpovídající třídy požární odolnosti musí být daná konstrukce zhotovená ze součástí specifikovaných v dokumentaci pro daný typ konstrukce. Jednotlivé součásti konstrukce daného druhu byly testovány ve zkušebně jako ucelené řešení. Odpovídající třídy požární odolnosti bude dosaženo pouze tehdy, pokud bude daná konstrukce zhotovena přesně z těch součástí, které tvoří daný systém. Případné odchylky od tohoto požadavku by vedly k tomu, že daná konstrukce nebude splňovat požadavky stanovené třídy požární odolnosti.

Hotová řešení

Existuje pět tříd požární odolnosti stavby, které jsou popsány v předpisech týkajících se technických podmínek staveb a jejich umísťování. Každá z nich je označena písmenem „A“ až „E“ od nejvyšší po nejnižší.

Požadavky na protipožární prvky závisí na výšce, rozměrech, umístění, technických podmínkách a funkci stavby.

Systémy protipožárních konstrukcí, které nabízí společnost Norgips, jsou vhodné pro všechny typy staveb a poskytují nejlepší záruku spolehlivé požární ochrany. Chrání konstrukční prvky stavby před působením požáru a plní funkci samostatných protipožárních přepážek třídy EI, REI, R a RE.

Požární odolnost

Třída požární odolnosti

Třída požární odolnosti budovy

Klasifikace v rámci požární odolnosti (požární klasifikace)

Všechny pojmy slovníku

Požární odolnost

Požární odolnost je schopnost stavebních konstrukcí/prvků budovy odolávat účinku rozvinutého požáru. Při požáru je nejdůležitější možnost evakuace, proto se požární odolnost uvádí jako doba v minutách, po kterou musí konstrukce odolávat účinkům požáru bez porušení funkce:

  • R - únosnosti a stability – tj. stavu, kdy daný prvek plní svoji nosnou funkci. K porušení únosnosti dochází následkem mechanického poškození, ztráty stability nebo překročení mezních hodnot deformace nebo posunu. Pro systémy suché výstavby se parametr R používá jen u požárně dělicích prvků.
  • E - celistvosti - tj. stavu, kdy daný prvek plní svoji dělicí funkci. K porušení celistvosti dochází následkem hoření na neohřívané straně, vzniku trhlin nebo otvorů přesahujících stanovenou šířku, přes které pronikají plyny nebo prošlehují plameny, příp. pokud prvek odpadne od konstrukce.
  • I - izolační schopnosti – tj. stavu, kdy daný prvek plní izolační funkci proti vysoké teplotě. K porušení izolační schopnosti dochází v okamžiku, kdy se na vnější straně zkoušeného prvku objeví příliš vysoká teplota.

Třída požární odolnosti

Třída požární odolnosti popisuje požadavek na požární odolnost dané stavební konstrukce/prvku budovy.

Třídy požární odolnosti jsou obvykle kombinací mezních stavů E a I nebo R, E a I, např. EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Podrobné vysvětlení mezních stavů E, I, R je uvedeno v definici "Požární odolnost"

Třída požární odolnosti budovy

Je stanoveno pět tříd požární odolnosti budovy, která se označuje písmeny v pořadí od nejvyšší do nejnižší: „A“, „B“, „C“, „D“, „E“.

Prvky budovy zařazené do příslušné třídy požární odolnosti musí splňovat podmínky určené vyhláškou Ministerstva infrastruktury ze dne 12. dubna 2002, kterou se stanoví technické podmínky, které musí splňovat budovy a jejich umístění.

Klasifikace v rámci požární odolnosti (požární klasifikace)

Jedná se o dokumenty vydávané oprávněnými zkušebními laboratořemi na základě provedených zkoušek, podle nichž se stanoví třídy požární odolnosti (např. EI 30, EI 60) daných prvků budovy, k nimž v případě systémů suché výstavby patří příčky, předsazené stěny, zavěšené podhledy, obklady podkroví, suché potěry.

Požární klasifikace obsahují také podrobné popisy řešení, informace o použitých materiálech, schémata, detaily řešení, detaily spojení atd.

Všechny pojmy slovníku
NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF
Sádrokartonová deska protipožární
NORGIPS S GKF 15 mm typ DF
Sádrokartonová deska protipožární
NORGIPS S GKFI 12,5 mm typ DFH2
Sádrokartonová deska protipožární impregnovaná
NORGIPS S GKFI 15 mm typ DFH2
Sádrokartonová deska protipožární impregnovaná
NORGIPS Start & Finish
Hotová dvoufunční stěrkovací hmota pro tmelení spár s&…
NORGIPS Extra Finish
Hotová finální stěrkovací hmota pro tmelení spá…
NORGIPS Start
Sádrokartonový tmel pro stěrkování spojů sádrokartonov…

Odeslat zprávu

Vážení uživatelé,
bezpečnost osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto Vám předkládáme informace o osobních údajích, které zpracováváme. Správcem osobních údajů je společnost Norgips Sp. z o.o. se sídlem ul. Racławicka 93, 02-634 Varšava. Vaše údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení Vašeho požadavku.
Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajůpodmínky služby Google.

Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

  • technické dokumentace výrobků a řešení
  • kalkulace spotřeby materiálu
  • souhrnného seznamu výrobků
  • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru